JLY ry
Etsi:
Löydä pisteet Tiedä ja tunnista Yhteistyössä Palaute
Sekajäte (kuivajäte, kaatopaikkajäte, polttojäte)
 
Tänne päätyy vain... niin mitä? Tarkkaan lajiteltuna vähän, mutta arkirealismissa sittenkin paljon tavaraa. Oletko ajatellut, voisiko roskapussisi sisältää sellaista, jonka parempi osoite olisi sittenkin jossain muualla?
 


Lajitteluohje

Noudata aina alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita! Tässä esitetyt lajitteluohjeet ovat yleisluontoisia, vallitsevan käytännön mukaisia.
 
KYLLÄ
 • kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit, esim. likaantuneet paperit, pahvit ja muovipakkaukset
 • hehku- ja halogeenilamput
 • sulakkeet
 • siivousjäte ja imurin pölypussit
 • PVC-muovia sisältävät jätteet, esim. puhallettavat lelut, muovipressut, vahakankaat ja sadevaatteet sekä ns. syvävedetyt myyntipakkaukset, kuten tablettien läpipainopakkaukset, lelu- ja autotarvikepakkaukset
 • alumiinipinnoitetut muovit, kuten sipsipussit, kahvipaketit
 • tuhka ja tupakantumpit
 • ikkunalasi, peililasi, posliini, keramiikka ja kristalli sekä kuumuuden kestävä lasi (pyrex)
 • kasetit (VHS- ja C-kasetit sekä tyhjät värikasetit)
 • tulostimien värikasetit
 • valokuvat ja negatiivit
 • nahka ja lumput
 • kumitavara, kuten polkupyörän renkaat ja lelut
 • rikkinäiset kengät ja vaatteet
 • kinkunrasva ja muu juokseva rasva pakattuna tiiviisti esim. muovipulloon
 • kertakäyttövaipat ja terveyssiteet
 • tavallinen ja mineraalipohjainen kissanhiekka
 • lemmikkieläinten jätökset
 •  
  EI
 • ongelmajätteitä
 • kierrätykseen lajiteltavissa olevia materiaaleja
 •  


  Keräys ja kuljetus

  Sekajätettä kerätään yleensä kiinteistökohtaisesti. Harvempaan asutuilla alueilla keräys on voitu järjestää aluekeräyspisteillä tai usean kiinteistön yhteisillä astioilla ns. kimppakeräyksenä.

  Alueellisia sekajätteen keräyspisteitä on 1927 kpl (tietokannassa).
  Tunnusväri: harmaa (yleisimmin)

  Sekajäte kuljetetaan keräyspisteistä energiahyödynnettäväksi jätevoimalaitoksiin tai loppusijoitettavaksi kaatopaikalle.


  Käsittely

  Jätevoimalaitoksessa sekajäte poltetaan noin tuhatasteisessa arinassa ja palamisesta syntynyt höyry pyörittää turbiinia. Jätevoimalaitos tuottaa sähkön ja kaukolämmön lisäksi myös höyryä teollisuuden tarpeisiin. Palamisesta jäljelle jäävät savukaasut puhdistetaan nykyaikaisilla menetelmillä. Syntyneestä tuhkasta erotellaan metalleja, ja osa tuhkasta hyödynnetään maanrakentamisessa esim. kaatopaikkojen kattemateriaalina.

  Osa sekajätteestä joudutaan edelleen sijoittamaan kaatopaikalle, koska jätteen energiahyödyntämiselle ei Suomessa ole vielä riittävästi jätevoimalaitoskapasiteettia.

  Huom! Jätteen hävittäminen polttamalla on kotioloissa kielletty. Kotitulisijoissa, kuten uuneissa ja takoissa, ei lämpötila nouse riittävän korkeaksi. Palaminen on epätäydellistä, jolloin muodostuu haitallisia päästöjä. Muovin kiihkeä palaminen voi myös vaurioittaa hormistoa tai muovi voi sulaa arinaan kiinni ja tukkia hormin.


  Hyödyntäminen

  Jätteellä tuotettua lämpöenergiaa hyödynnetään esimerkiksi kaupunkien kaukolämpöverkossa ja teollisuuden tasaisesti lämpöä tarvitsevissa toiminnoissa. Lisäksi jätevoimalaitokset tuottavat sähköä, joka johdetaan valtakunnan verkkoon. Jätteen energiahyödyntämisellä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja torjua ilmaston muutosta.

  Sekajätteen materiaalina hyödyntäminen on tällä hetkellä teknisessä, taloudellisessa ja työsuojelullisessa mielessä hyvin vaikeaa ja muodostuisi myös ympäristövaikutuksiltaan negatiiviseksi.

  Kaatopaikalla sekajätteestä muodostuu kaasua, joka saadaan osittain talteen ja hyödynnetään energiana. Kaatopaikka kaasu on pääosin ilmastonmuutosta kiihdyttävää voimakasta kasvihuonekaasua metaania, josta kaasunkeräysjärjestelmistä huolimatta vapautuu iso osuus ilmaan.


  Vastuutoimijat
  Lisätietoja

  Tehokkaalla syntypaikkalajittelulla varmistetaan, että polttokelpoiseen sekajätteeseen jää mahdollisimman vähän materiaalihyödyntämiseen soveltuvaa jätettä ja ongelmajätteitä.

  Sekajätteen energiasisältö on pääosin uusiutuvaa energiaa ja sen hyödyntäminen vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään.

  Energiahyödyntäminen täydentää eurooppalaisen jätehuoltokäytännön mukaisesti materiaalien kierrätystä. Niissä Euroopan maissa, joissa yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämisen aste on korkea, myös materiaalikierrätyksen taso on korkealla.