JLY ry
Etsi:
Löydä pisteet Tiedä ja tunnista Yhteistyössä Palaute
Lajittele hyödynnettäväksi
 
Hyödyntämisen mahdollistamiseksi on tärkeää osata lajitella materiaalit omiksi jätelajeikseen. Tällä sivustolla esitetyt lajitteluohjeet ovat yleisluontoisia. Noudata aina alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita!
 
Ohjeet ja tiedot

» Paperi (keräyspaperi)
Monet jätteet sisältävät kierrätettävää tai energiana hyödynnettävää materiaalia.

Kierrätyksellä tarkoitetaan jätemateriaalien käyttämistä uusioraaka-aineena tuotannossa korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita.

Energiahyödyntämisessä jätteen energiasisältö otetaan käyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita lämmön- ja sähköntuotannossa.

 
Jätevisa opastaa jäteasioissa hauskalla tavalla.
Pelaa ja testaa tietosi!
» Kartonki (keräyskartonki)
» Pahvi
» Lasi (keräyslasi)
» Metalli (keräysmetalli, pienmetalli, metalliromu)
» Muovi (muovijäte)
» Tekstiili (vaatteet)
» Vaarallinen jäte (ongelmajäte)
» Sähkölaitteet (sähkö- ja elektroniikkaromu, SER)
» Lamput (energiansäästölamput ja loisteputkilamput)
» Paristot
» Akut
» Bio- ja puutarhajäte
» Energiajäte (energiajae)
» Sekajäte (kuivajäte, kaatopaikkajäte, polttojäte)
» Puu
» Muu jätelaji (esim. huonekalut sekä remontti- ja rakennusjäte)