Takaisin karttanäkymään

Rakennus- ja purkujäte

Rakennusjätteen määrä ja koostumus vaihtelevat paljon erityyppisillä työmailla ja eri työvaiheissa. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella materiaalien kierrätystä voidaan lisätä. Talonrakentamisen ja purkamisen jätteistä tulisi kierrättää vähintään 70 % vuoteen 2020 mennessä.

Lajitteluohje

Noudata aina alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita! Tässä esitetyt lajitteluohjeet ovat yleisluontoisia, vallitsevan käytännön mukaisia.

Rakennus- ja purkuhankkeessa on kerättävä ja pidettävä erillään erilaiset jätelajit. Lajitteluvelvoitteen voi täyttää joko lajittelemalla ja erilliskeräämällä rakennusjätteen työmaalla tai toimittamalla sekalaisen rakennusjätteen lajiteltavaksi jätteen käsittelylaitoksessa.

Vaaralliset jätteet ja merkittävät määrät kipsijätettä on kuitenkin otettava erilleen jo syntypaikalla. Lisäksi esimerkiksi metalli-, betoni- ja puujätteet kannattaa useimmiten kerätä jo syntypaikalla erikseen muusta rakennusjätteestä.

Kyllä

Rakennushankkeessa on kerättävä ja pidettävä erillään seuraavat jätelajit, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista:

  • betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
  • kipsipohjaiset jätteet
  • kyllästämättömät puujätteet
  • metallijätteet
  • lasijätteet
  • muovijätteet
  • paperi- ja kartonkijätteet
  • maa- ja kiviainesjätteet
  • vaaralliset jätteet, kuten asbesti

Keräys ja kuljetus

Rakennusjäte lajitellaan eri jätelajeihin etenkin suuremmilla rakennustyömailla. Lajitellut jätelajit tai sekalainen rakennusjäte toimitetaan vastaanottopisteisiin, joissa ne joko jalostetaan hyödyntämiseen kelpaaviksi tai toimitetaan eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn. Lajittelemalla eri jätejakeet säästät kustannuksissa ja jätteet saadaan hyödynnettyä raaka-aineena.

Rakennusjäte kuljetetaan tarvittaessa keräyspisteistä lajittelulaitoksille. Betoni- ja tiilijäte voidaan jalostaa myös vastaanottopisteessä ja puhtaat ylijäämämaat voidaan toimittaa suoraan käyttökohteeseen.

Käsittely

Lajittelulaitoksilla rakennusjäte lajitellaan eri materiaaleihin, varastoidaan ja toimitetaan eteenpäin kierrätykseen tai muuhun käsittelyyn.

Hyödyntäminen

Kierrätykseen soveltuvat jätteet tulisi kerätä mahdollisimman tarkasti erilleen jo rakennus- tai purkutyömaalla syntypaikalla.

Murskaamalla valmistettua ja laadultaan valvottua betoni- ja tiilimursketta voidaan hyödyntää maarakentamisessa mm. tie-, katu- ja kenttärakenteiden rakennekerroksissa. Puhtaita ylijäämämaita voidaan hyödyntää rakentamisessa mm. pengerryksissä, täytöissä ja maisemoinneissa.

Valtaosa puujätteestä käytetään energian tuotantoon. Kuormalavat kierrätetään ja muottimateriaaleja uudelleenkäytetään mahdollisuuksien mukaan. Puujätettä voidaan käyttää esimerkiksi komposiittimateriaalien raaka-aineena.

Lajittelemattomasta rakennus- ja purkujätteestä voidaan hyvällä erottelutekniikalla varustetuissa käsittelylaitoksissa saada kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen 85 - 90 % koko jätemäärästä.

Vastuutoimijat

Rakentamiseen ryhtyvä on velvollinen lupahakemuksessaan tai ilmoituksessaan esittämään selvityksen rakennusjätteen määrästä, laadusta ja sen lajittelusta. Rakentamisen ja purkamisen jätteistä vastaa rakentamiseen ryhtyvä tai niin sovittaessa pääurakoitsija, joka jätteen haltijana on myös vastuussa siitä, että kukin jätelaji kuljetetaan lainmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Rakennusjätteiden käsittelypalveluita tarjoavat Suomessa jätehuoltoyritykset.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Kuntien jätelaitokset