Takaisin karttanäkymään

Vaarallinen jäte

Tuo vaarallinen jäte kotitalouksille tarkoitettuun keräykseen! Myrkyistäkin saadaan hyöty irti oikealla käsittelyllä.

Lajitteluohje

Noudata aina alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita! Tässä esitetyt lajitteluohjeet ovat yleisluontoisia, vallitsevan käytännön mukaisia.

Kyllä

 • ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet
 • liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetoni (myös kynsilakanpoistoaine) ja liuotinpitoiset pesuaineet
 • maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet (myös kynsilakka)
 • kaasua sisältävät tai sisältäneet paineastiat (uudelleentäytettävät nestekaasupullot voit palauttaa niitä myyviin liikkeisiin)
 • aerosolipakkaukset
 • emäksiset pesuaineet
 • torjunta-, kasvinsuojelu- ja desinfiointiaineet
 • uudenvuodentinat
 • valokuvauskemikaalit
 • voimakkaat hapot kuten rikkihappo
 • asbestipitoinen jäte -> katso paikalliset ohjeet
 • painekyllästetty puu -> katso paikalliset ohjeet
 • loisteputket, pienoisloistelamput ja energiansäästölamput -> omaan keräysjärjestelmäänsä
 • sähkölaitteet -> omaan keräysjärjestelmäänsä
 • paristot, nappiparistot ja akut -> omaan keräysjärjestelmäänsä
 • elohopeakuumemittarit ja käyttämättä jääneet lääkkeet -> apteekkiin tai kiertävään keräysautoon

Muista

Vaaralliset jätteet on aina lajiteltava erikseen muusta jätteestä!

Lääkejätteet ja vanhat lääkkeet palautetaan apteekkiin.

Räjähteet poliisille. (Varmista räjähteiden vastaanottokäytäntö omasta poliisipiiristä.)

Sähkölaitteet sekä akut ja paristot omiin keräysjärjestelmiinsä.

Asbestijäte on erityiskäsittelyä vaativaa jätettä, joka pitää paketoida erikseen.

Keräys ja kuljetus

Tunnusväri: punainen (yleisimmin)

Kiinteiden keräyspaikkojen lisäksi vaarallisia jätteitä kerätään monilla paikkakunnilla kiertävillä keräysautoilla.

Vaaralliset jätteet kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetuksena (VAK) keräyspisteistä käsittelyyn.

Käsittely

Vastaanotetut vaaralliset jätteet erotellaan omiksi lajeikseen, jotka pakataan ja ohjataan eteenpäin asianmukaiseen lajille soveltuvaan käsittelyyn.

Vaaralliset jätteet käsitellään nykyaikaisilla tekniikoilla termisesti tai fysikaalis-kemiallisesti vaarattomaan muotoon. Loppusijoituspaikalle päätyvät vain ne jätteet, joita ei voida hyödyntää. Käsittelyn päästöt hallitaan turvallisilla ja suljetuilla prosesseilla.

Hyödyntäminen

Termisen käsittelyn polttolämpö otetaan talteen ja jalostetaan sähköksi ja kaukolämmöksi.

Tavoitteena on turvallisuuden lisäksi vaarallisista jätteistä saatavien ainesten yhä kattavampi uusiokäyttö

Lisätietoa